Pareekshe Movie Poster

Pareekshe

(ಪರೀಕ್ಷೆ)
2nd July 2010- Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

Pareekshe(Exam). A 2010 Kannada Drama movie by A R Ravindra starring: Anu Prabhakar, Muniraj, Vinaya Prasad
Director: A R Ravindra


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NamePareekshe
Original Language Nameಪರೀಕ್ಷೆ
English TranslationExam
Year2010
Release Date2nd July 2010
Languages Kannada
Run Time135 Mins


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)A R Ravindra
Writer (Screenplay)Seetharam Karanth
Music DirectorHemanth Kumar
ProducerSanjay Patil
CinematographyR Manjunath
Writer (Lyrics)Geethapriya
Writer (Dialogue)Shashidhar Bhat
Film EditingT Govardhan
Production (Banner)Gomatesh Film Makers


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]