1951 Kannada Movies List

Jaganmohini A film featuring Prathima devi, directed by her husband Shankar Singh
A 1951 movie by D Shankar Singh
Actors & Actresses: Prathima devi, Srinivasa Rao, U Mahabala rao, M Jayashree, M S Subbanna, Harini
White and Black, Drama
Agni Divya A film by V Rajan
A 1951 movie by V Rajan
Drama
Raja Vikrama Movie Poster Story of the King Vikramaditya
A 1951 movie by Kemparaj Urs
Actors & Actresses: Kemparaj Urs, M V Rajamma, B Jayamma, M S Subbanna, Pandari Bai
Historical, Drama
Thilottame Story of Thilotthama
A 1951 movie by R M Veerabhadraiah
Actors & Actresses: M Jayashree, S M Veerabhadrappa, G. R. Sandow
Mythology, Fantasy