Namak Haram Movie Poster

Namak Haram

(ನಮಕ್ ಹರಾಮ್)
11th September 2015- Action, Crime, Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

A 2015 Kannada Action, Crime movie by R Nagaraj Peenya starring: Krishna Mahesh, RJ Rapid Rashmi, Rajendra Karanth
Director: R Nagaraj Peenya


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameNamak Haram
Original Language Nameನಮಕ್ ಹರಾಮ್
Year2015
Release Date11th September 2015
Languages Kannada
Run Time125 Mins


Movie Crew

[Top ⇑]

Similar/ Related Movies

[Top ⇑]