Mamu Tea Angadi Movie Poster

Mamu Tea Angadi

(ಮಾಮು ಟೀ ಅಂಗಡಿ)
20th November 2015- Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

Mamu Tea Angadi(Mamu Tea Shop). A 2015 Kannada Drama movie by A Paramesh starring: Varun Kumar, Abhishek, Rithesh
Director: A Paramesh


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameMamu Tea Angadi
Original Language Nameಮಾಮು ಟೀ ಅಂಗಡಿ
English TranslationMamu Tea Shop
Year2015
Release Date20th November 2015
Languages Kannada
Run Time155 Mins
Censor RatingU/A


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)A Paramesh
Writer (Screenplay)A Paramesh
Music DirectorRajesh Ramanath
ProducerShivamandarappa Sannurkar
CinematographyNanda Kumar
Writer (Lyrics)V Ananda Priya, Gopi Shigehalli, Harish Shrunga
Writer (Dialogue)A Paramesh
Film EditingAryan Muktha Raj
Art DirectorT B Srinivas
ChoreographyVijayanagar Manju
MakeupJairam
Playback SingerAjay Rao, Srinagar Kitty, Prem Kumar, Yogesh, Santhosh Venky, Akanksha Badami, Shashank Sheshadri, Vijay Prakash, Avinash Chebbi
Production ManagerS Raju
StillsV Gandhi
Publicity DesignV2 Creators
Co-DirectorAryan Muktha Raj
Director (Associate)Rajesh Devaragunda, Ganesh, P K Pramod, R Surya
Production (Banner)Sri Ram Sannurkar Touring Talkies
StuntsGanesh, Mass Mada
PresenterAnemma
Public RelationsNagendra


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]