Vamanraj

Vamanraj is a Tulu, Kannada Actor known for the movies Bangar Patler(1993), Koti Chennaya(1973), Akhanda Brahmacharigalu(1980)


Vamanraj: Filmography (4)

List By:
1993 Bangar Patler[Actor(Patler)]
1980 Mother[Actor]
1980 Akhanda Brahmacharigalu[Actor]
1973 Koti Chennaya[Actor(Chennayya)]