Shivaramu

Shivaramu is a Kannada Actor known for the movies Chelvi(2002), Gopi Kalyana(1994)


Shivaramu: Filmography (2)

List By:
2002 Chelvi[Actor]
1994 Gopi Kalyana[Actor]