Ramesh Babu

Ramesh Babu is a Kannada Cinematographer known for the movies Yajamana(2000), Apthamitra(2004), Vishnu Sena(2005)

Other NamesV Ramesh Babu

Ramesh Babu: Filmography (66)

(All Ramesh Babu Movies)
List By:
2017 Planning... Devachem[Cinematography]
2015 Buguri[Cinematography]
2014 Agraja[Cinematography]
2013 CID Eesha[Cinematography]
2013 Brundavana[Cinematography]
2013 Cool Ganesha[Cinematography]
2012 Kranthiveera Sangolli Rayanna[Cinematography]
2012 Guru[Cinematography]
2010 Kunidu Kunidu Bare[Cinematography]
2010 Shourya[Cinematography]
2009 Nanda[Cinematography]
2009 Nam yajamanru[Cinematography]
2009 Abhay[Cinematography]
2008 Bandhu Balaga[Cinematography]
2008 Nee Tata Naa Birla[Cinematography]
2007 Arasu[Cinematography]
2007 Parodi[Cinematography]
2007 Thimma[Cinematography]
2007 Manmatha[Cinematography]
2007 Gaja[Cinematography]
2006 Dattha[Cinematography]
2006 Student[Cinematography]
2005 Siddhu[Cinematography]
2005 Vishnu Sena[Cinematography]
2004 Kadamba[Cinematography]
2004 Nija[Cinematography]
2004 Apthamitra[Cinematography]
2004 Jyeshta[Cinematography]
2003 Yardo Duddu Yellammana Jathre[Cinematography]
2003 Hrudayavantha[Cinematography]
2003 Namma Preethiya Ramu[Cinematography]
2002 Ninagagi[Cinematography]
2002 Ninagoskara[Cinematography]
2002 Simhadriya Simha[Cinematography]
2001 Amma Ninna Tholinalli[Cinematography]
2001 Grama Devathe[Cinematography]
2001 Kotigobba[Cinematography]
2001 Usire[Cinematography]
2000 Mundaithe Oora Habba[Cinematography]
2000 Soorappa[Cinematography]
2000 Uttara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku[Cinematography]
2000 Yajamana[Cinematography]
1999 Dalavayi[Cinematography]
1999 Mr. X[Cinematography]
1999 Premachari[Cinematography]
1999 Vishwa[Cinematography]
1998 Arjun Abhimanyu[Cinematography]
1998 Dayadi[Cinematography]
1998 Jagath Kiladi[Cinematography]
1998 Mathina Malla[Cinematography]
1998 Thuttha Muttha[Cinematography]
1997 Anna Andre Nammanna[Cinematography]
1997 Ganga Yamuna[Cinematography]
1997 Jodi Hakki[Cinematography]
1997 Lady Comissioner[Cinematography]
1997 Lakshmi Mahalakshmi[Cinematography]
1996 Dhani[Cinematography]
1996 Hetthavaru[Cinematography]
1996 Pattanakke Banda Putta[Cinematography]
1996 Shreemathi Kalyana[Cinematography]
1996 Soma[Cinematography]
1995 Bal Nan Maga[Cinematography]
1995 Thayi Illada Thavaru[Cinematography]
1994 Beda Krishna Ranginata[Cinematography]
1994 Bhairava[Cinematography]
1994 Rayara Maga[Cinematography]