Lakshmi Nataraj

Lakshmi Nataraj is a Kannada Actress known for the movies Kanneshwara Rama(1977), Avasthe(1987), Geejagana Goodu(1978)


Lakshmi Nataraj: Filmography (3)

List By:
1987 Avasthe[Actress]
1978 Geejagana Goodu[Actress]
1977 Kanneshwara Rama[Actress]