Kumar

Kumar is a Kannada Director known for the movies Godhi Banna Sadharana Mykattu(2016), Kalla Malla Sulla(2011), Super Aliya(2004)


Kumar: Filmography (32)

(All Kumar Movies)
List By:
2016 The Great Story of Sodabuddi[Assistant Director]
2016 Godhi Banna Sadharana Mykattu[Assistant Director]
2016 Prema Geema Jane Do[Assistant Director]
2015 Muddu Manase[Director (Associate)]
2014 Gharshane[Assistant Director]
2014 Navarangi[Director (Associate)]
2014 Chathurbhuja[Director (Associate)]
2014 Jamboo Savari[Assistant Director]
2013 Charminar[Assistant Director]
2011 Kal Manja[Director (Associate)]
2011 Kool...Sakkath Hot Maga[Assistant Director]
2011 Krishnan Marriage Story[Director (Associate)]
2011 90[Assistant Director]
2011 Kalla Malla Sulla[Director (Associate)]
2011 Vishnu[Assistant Director]
2011 Neneyuve Ninna[Director (Associate)]
2010 Krishnan Love Story[Director (Associate)]
2010 Sanchari[Assistant Director]
2009 Chikpete Sachagalu[Assistant Director]
2009 KA-99 B-333[Assistant Director]
2008 Hogi Baa Magale[Assistant Director]
2008 Inthi Ninna Preethiya[Assistant Director]
2007 Parodi[Assistant Director]
2007 Thamashegagi[Assistant Director]
2006 Mandya[Assistant Director]
2006 Jackpot[Assistant Director]
2005 Shambhu[Assistant Director]
2004 Super Aliya[Director (Associate)]
2004 Dharma[Assistant Director]
2002 Hollywood[Assistant Director]
2002 Prema Khaidi[Assistant Director]
2001 Neelambari[Assistant Director]