Chindodi Bangaresh

Chindodi Bangaresh is a Kannada Writer, Director known for the movies Sangeetha Sagara Ganayogi Panchakshara Gawayi(1995), Guru Sarvabhowma Sri Raghavendra Karune(1980), Raithana Makkalu(1981)


Chindodi Bangaresh: Filmography (10)

(All Chindodi Bangaresh Movies)
List By:
2010 Shambho Shankara[Director,Writer (Lyrics)]
2009 Eshtu Nagthi Nagu[Writer (Lyrics)]
2008 Navashakthi Vaibhava[Writer (story)]
2007 Sri Danamma Devi[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Producer,Writer (Dialogue)]
2005 Laati Charge[Writer (Lyrics)]
1995 Sangeetha Sagara Ganayogi Panchakshara Gawayi[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1994 Odahuttidavaru[Actor]
1981 Raithana Makkalu[Director,Writer (Screenplay),Writer (Lyrics)]
1980 Bhakta Siriyala[Assistant Director]
1980 Guru Sarvabhowma Sri Raghavendra Karune[Co-Director]