Bharath Bhushan

Bharath Bhushan is a Kannada Actor, known for the movies Balaka Ambedkar(1991), Adi Shankaracharya(1983), Vijaya Kankana(1994)


Bharath Bhushan: Filmography (7)

(All Bharath Bhushan Movies)
List By:
1994 Vijaya Kankana[Actor]
1991 Balaka Ambedkar[Dubbing Artist]
1991 Gowri Ganesha[Actor]
1989 Muthinantha Manushya[Actor]
1988 Nee Nanna Daiva[Actor]
1985 Maruthi Mahime[Actor]
1983 Adi Shankaracharya[Actor(Shivaguru)]