Ashok

Ashok is a Kannada Actor known for the movies Parashuram(1989), Shubha Mangala(1975), Ajju(2004)


Ashok: Filmography (4)

List By:
2004 Ajju[Actor]
1989 Parashuram[Actor]
1975 Shubha Mangala[Actor]
1968 Mannina Maga[Actor]