Aravinda Mulagunda

Aravinda Mulagunda is a Kannada Director, Writer known for the movies Sri Amareshwara Mahathme(2013), O Prema Devathe(2007), Vijaya Kankana(1994)

Other NamesAravind Mulagunda

Aravinda Mulagunda: Filmography (4)

List By:
2013 Sri Amareshwara Mahathme[Director,Writer (Screenplay)]
2007 O Prema Devathe[Assistant Director]
1994 Vijaya Kankana[Assistant Director]
1991 Elukoti Marthanda Bhairava[Assistant Director]