Gar Gar Mandla Movie Poster

Gar Gar Mandla

(ಗರ್ ಗರ್ ಮಂಡ್ಲ)
13th June 2014- Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

A 2014 Kannada Drama movie by Ravi Basur starring: Adarsh Hegde, Shemitha, Om Guru
Director: Ravi Basur


Movie Cast

[Top ⇑]
Adarsh Hegde Adarsh HegdeSurya
Shemitha ShemithaAnitha
Om Guru Om GuruGuru
Vijay Basrur Vijay BasrurRavishankar
Uday Basrur Uday BasrurMurulinath
Sathish Basrur Sathish BasrurSatish
Raghu Pandeshwara Raghu Pandeshwarapandu
Raghavendra RaghavendraUdaya
Manju ManjuManju
Chandrashekhar ChandrashekharChandra
Soumya SoumyaSharada


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameGar Gar Mandla
Original Language Nameಗರ್ ಗರ್ ಮಂಡ್ಲ
Year2014
Release Date13th June 2014
Languages Kannada
Censor RatingU/A


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)Panak Makkal Movies
Writer (Screenplay)Ravi Basur
Music DirectorRavi Basur
ProducerN Prashanth
Writer (Lyrics)Yogaraj Bhat, Sachin Basrur, Ravi Basur
Writer (Dialogue)Panak Makkal Movies, Ravi Basur
Playback SingerPriya Yadav, Ravi Basur, Prashanth Basrur
Publicity DesignAVES
Production (Banner)Inkfinite Pictures
PresenterPanak Makkal Movies


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]