Ugra Prathapi Movie Poster

Ugra Prathapi

(ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ)
5th August 2016- Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

A 2016 Kannada Drama movie by Kinnala Manju starring: Veerendra, Atiq, Shivu Devaramani
Director: Kinnala Manju


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameUgra Prathapi
Original Language Nameಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ
Year2016
Release Date5th August 2016
Languages Kannada
Run Time93 Mins
Censor RatingU/A


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)Kinnala Manju
Writer (Screenplay)Kinnala Manju
Music DirectorRavi Basur
ProducerARV Films
CinematographyG V Nagaraj
Writer (Lyrics)Ravi Basur, V Manju, Jhamakandi Shivu
Writer (Dialogue)Kinnala Manju
Film EditingShivasharana Sugnalli
Playback SingerAnkit, RJ Rapid Rashmi, Adarsh, Vishnu, R Srinath, Abhimanyu, Priya Yadav
Director (Associate)Ravi Keerthi
Production (Banner)ARV Films
Public RelationsMahesh Babu Survey


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]