Ramu Jadiyavar

Ramu Jadiyavar is a Kannada Movie Personality known for the movies Kalaya Thasmai Namaha(2012), Ajju(2004)


Ramu Jadiyavar: Filmography (2)

List By:
2012 Kalaya Thasmai Namaha[Production Controller]
2004 Ajju[Production Executive]