Prakash Kanavi

Prakash Kanavi is a Kannada Director known for the movies Director’s Special(2013), Eddelu Manjunatha(2009)


Prakash Kanavi: Filmography (2)

List By:
2013 Director’s Special[Assistant Director]
2009 Eddelu Manjunatha[Assistant Director]