K P Bhavani Shankar

K P Bhavani Shankar is a Kannada Writer, Director known for the movies Hongirana(1994), Khadak(2010), Rayara Maga(1994)


K P Bhavani Shankar: Filmography (7)

(All K P Bhavani Shankar Movies)
List By:
2010 Khadak[Writer (Screenplay)]
2004 Real Rowdy[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1996 Boss[Director,Writer (story),Writer (Screenplay)]
1996 Gajanoora Gandu[Writer (story)]
1994 Hongirana[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1994 Rayara Maga[Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1990 Raja Kempu Roja[Co-Director]