K N Shekhar

K N Shekhar is a Kannada Producer known for the movies Yaradu(2009), Kannadada Kanda(2006)


K N Shekhar: Filmography (2)

List By:
2009 Yaradu[Executive Producer]
2006 Kannadada Kanda[Executive Producer]