G Bangar Raj

G Bangar Raj is a Kannada Director, Actor, Writer known for the movies Samshaya Phala(1971), Namma Mane(1970), Jeevana Taranga(1963)

Other NamesBangaara Raju

G Bangar Raj: Filmography (3)

List By:
1971 Samshaya Phala[Actor]
1970 Namma Mane[Director]
1963 Jeevana Taranga[Director,Writer (story),Writer (Screenplay)]