Dadasaheb Phalke

Movies List

Raam Rajya Vijay Movie Poster
1. Raam Rajya Vijay[Director]
A 1926 movie by Dadasaheb Phalke
Mythology, White and Black, War
Bhakta Pralhad Movie Poster
2. Bhakta Pralhad[Director,Writer (story)]
A 1926 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Bhaurao Datar, B. Pawar, Gangaram Nhavi, Yamuna Gole
White and Black, Silent, Religious
Seetha Shuddi Movie Poster
3. Seetha Shuddi[Director]
A 1924 movie by Dadasaheb Phalke
Mythology, White and Black, Silent
Bhaktha Gora Kumbhar Movie Poster A 1923 movie by Dadasaheb Phalke
White and Black, Religious, Philosophical
Ram Maruthi Yuddh Movie Poster
5. Ram Maruthi Yuddh[Director]
A 1923 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Sakharam Jadhav, Bhaurao Datar
Mythology, White and Black, War


Lanka Dahan Movie Poster
6. Lanka Dahan[Director,Writer (Screenplay)]
A 1917 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Ganpat G. Shinde, Anna Salunke, D D Dabke, Mandakini Phalke
Mythology, Silent, Religious
Mohini Bhasmasur Movie Poster
7. Mohini Bhasmasur[Cinematography,Producer,Director,Writer (Screenplay),Choreography]
A 1913 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Kamalabai Gokhale, Durgabai Kamat
Mythology, Religious, Drama
Raja harishchandra Movie Poster
8. Raja harishchandra[Director,Writer (Screenplay),Producer]
A 1913 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: D D Dabke, Anna Salunke, Bhalachandra D. Phalke, G.V. Sane, Dattatreya Kshirsagar, Dattatreya Telang
Mythology, White and Black, Silent