1913 Hindi Movies List

Raja harishchandra Movie Poster Depicts the saga of epitome of Truth Raja Harishchandra. It is India's first silent film.
A 1913 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Anna Salunke, Ganpat G. Shinde, D D Dabke, Bhalachandra D. Phalke, G.V. Sane, Dattatreya Kshirsagar
Mythology, White and Black, Silent, Religious, Drama
Mohini Bhasmasur Movie Poster Lord Vishnu slays Demon Bhasmasur in his Mohini avatar(incarnation)and thus protects Lord Shiva
A 1913 movie by Dadasaheb Phalke
Actors & Actresses: Durgabai Kamat, Kamalabai Gokhale
Mythology, Religious, Drama
News & UpdatesNewly Updated

Meghana Raj
Mamta Mohandas
Deepa Sannidhi
Amulya
Disco Shanthi
Ramesh Aravind
Saloni Aswani
Pavithra Lokesh
Ravi Belagere
Shankar Nag