Bharath Nanda

Movies List

Dieyana House Movie Poster
1. Dieyana House[Director,Writer (story),Writer (Screenplay)]
A 2016 movie by Bharath Nanda
Actors & Actresses: Raghav Nag, Tejaswini Prakash, Sardar Sathya, Vardhan Thirthahalli, Mico Nagaraj, K S Sridhar
Horror, Drama