B C Somashekhar

B C Somashekhar is a Kannada Director known for the movies Gaana Bajaana(2010), Hani Hani(2008)


B C Somashekhar: Filmography (2)

List By:
2010 Gaana Bajaana[Director (Associate)]
2008 Hani Hani[Director (Associate)]