Anil Baindur

Anil Baindur is a Kannada Director, Writer known for the movies Sundara Neenu Sundari Nanu(2001), Sri Venkateshwara Mahime(1988)


Anil Baindur: Filmography (2)

List By:
2001 Sundara Neenu Sundari Nanu[Director,Writer (story),Writer (Screenplay)]
1988 Sri Venkateshwara Mahime[Director]