Smt Kavitha Kumaraswamy

Smt Kavitha Kumaraswamy is a Kannada , Producer known for the movies Nanalla(2011), Bhramara(2011), Nariya Seere Kadda(2010)


Smt Kavitha Kumaraswamy: Filmography (7)

(All Smt Kavitha Kumaraswamy Movies)
List By:
2011 Nanalla[Presenter]
2011 Bhramara[Presenter]
2010 Tharangini[Presenter]
2010 Nariya Seere Kadda[Presenter]
2009 Hucchi[Producer]
2009 Prashne[Presenter]
2007 Bombugalu Saar Bombugalu[Presenter]