Sheshu

Sheshu is a Kannada Choreographer known for the movies Parva(2002), Mamatheya Madilu(1985), Jai Karnataka(1989)

Other NamesP V Sheshu,V P Sheshu,Sheshu Master

Sheshu: Filmography (5)

(All Sheshu Movies)
List By:
2002 Parva[Choreography]
1989 Jai Karnataka[Choreography]
1987 Manasa Veene[Choreography]
1987 Sri Chamundeshwari Pooja Mahime[Choreography]
1985 Mamatheya Madilu[Choreography]