Saroj Film Co

Movies List

Bahare Sulemani
1. Bahare Sulemani[Production Company]
A 1935 movie by Jagatrai Pesumal Advani
Actors & Actresses: Zebunisa, Master Nissar, Gulab, Prabhashankar, Bibijaan, Jani Babu
White and Black, Drama
Misar Ka Khazana
2. Misar Ka Khazana[Production Company]
A 1935 movie by Rajhans
Actors & Actresses: Master Nissar, Sardar Akhtar, Zebunisa, Prabhashankar, Shivrani Ghosh, Sadiq Ansari
White and Black, Drama
Modern Girl
3. Modern Girl[Production Company]
A 1935 movie by Rajhans
Actors & Actresses: Master Nissar, Zebunisa, Prabhashankar, Swaroop Rani, Balabhai, Bibijaan
White and Black
Shah Behram
4. Shah Behram[Production Company]
A 1935 movie by Jagatrai Pesumal Advani
Actors & Actresses: Zebunisa, Master Nissar, Sardar Akhtar, Dulari, Jani Babu, Bibijaan
White and Black, Drama, Action
Ajamil
5. Ajamil[Production Company]
A 1934 movie by Abdul Rehman Kabuli
Actors & Actresses: Zebunisa, Sardar Akhtar, Abdul Rehman Kabuli, Ashraf Khan, Sultana, Sher Ali
White and Black


Johar-E-Shamsheer
6. Johar-E-Shamsheer[Production Company]
A 1934 movie by Jagatrai Pesumal Advani
Actors & Actresses: Master Nissar, Zebunisa, Sardar Akhtar, Prabhashankar, Jani Babu, Bibijaan
White and Black, Drama, Action
Talismi Talwar
7. Talismi Talwar[Production Company]
A 1934 movie by Jagatrai Pesumal Advani
Actors & Actresses: Sardar Akhtar, Gulab, Zebunisa, Ashraf Khan, Balabhai, Abdul Rehman Kabuli
White and Black
Malati Madhav
8. Malati Madhav[Production Company]
A 1933 movie by A. P. Kapoor
Actors & Actresses: Zebunisa, Sardar Akhtar, Madhav Kale, Ashraf Khan, Gulab, Miss Iqbal
White and Black, Religious
Naksh-E-Sulemani
9. Naksh-E-Sulemani[Production Company]
A 1933 movie by A. P. Kapoor
Actors & Actresses: Harishchandra Bali, Zebunisa, Sardar Akhtar, Ghulam Mohammed, Ashraf Khan, Miss Iqbal
White and Black, Drama
Roop Basant
10. Roop Basant[Production Company]
A 1933 movie by A. P. Kapoor
Actors & Actresses: Zebunisa, Sardar Akhtar, Ghulam Mohammed, Ashraf Khan, Yakbal (Iqbal)
White and Black, Drama
Bhartruhari Movie Poster
11. Bhartruhari[Production Company]
A 1932 movie by A. P. Kapoor
Actors & Actresses: Zebunisa, Tarabai, Ashraf Khan, Miss Iqbal, Chandrarao Kadam, Zahiruddin
White and Black, Fantasy
Aatishe Ishq
12. Aatishe Ishq[Production Company]
A 1931 movie by Dhirubhai Desai
Actors & Actresses: Prabhashankar, Chandrarao Kadam, Mumtaz, Gul Hamid, P. R. Joshi, Budhikar
White and Black, Silent
Dariani Devangana
13. Dariani Devangana[Production Company]
A 1931 movie by Dhirubhai Desai
Actors & Actresses: Padma, Zebunisa, Chandrarao Kadam, A. D. Pawar, Ata Mohammed
White and Black, Silent, Fantasy
Shakuntala 2 Movie Poster
14. Shakuntala 2[Production Company]
A 1931 movie by Mohan Dayaram Bhavnani
Actors & Actresses: Zebunisa, Ashraf Khan, Zahiruddin, A. P. Kapoor, Najju Begum, Renubala
Mythology, White and Black, Silent