Ravi Shikaripura

Ravi Shikaripura is a Kannada Actor known for the movies Pravaha(2004), 141(2015), Hejjegalu(2013)


Ravi Shikaripura: Filmography (5)

(All Ravi Shikaripura Movies)
List By:
2015 141[Actor]
2013 Hejjegalu[Actor]
2012 Kruthi[Actor]
2010 Beli Matthu Hola[Actor]
2004 Pravaha[Actor]