Manjunath Honnavara

Manjunath Honnavara is a Kannada Writer known for the movies Nan Life Alli(2014), Prem Kahani(2009), Tajmahal(2008)

Other NamesManju Honnavara

Manjunath Honnavara: Filmography (3)

List By:
2014 Nan Life Alli[Writer (Lyrics)]
2009 Prem Kahani[Writer (Dialogue)]
2008 Tajmahal[Writer (Lyrics)]