Lewis Ratus

Lewis Ratus is a Konkani , Actor known for the movies Amchem Noxib(1963), Mogacho Anvddo(1950)

Other NamesL.M. Ratus

Lewis Ratus: Filmography (2)

List By:
1963 Amchem Noxib[Writer]
1950 Mogacho Anvddo[Actor]