K Shankar

K Shankar is a Kannada, Malayalam Director, known for the movies Manikantana Mahime(1993), Singari Bangari(1989), Jeevana Jyothi(1987)


K Shankar: Filmography (3)

List By:
1993 Manikantana Mahime[Director]
1989 Singari Bangari[Assistant Director]
1987 Jeevana Jyothi[Production Manager]