K P Sukhadev

K P Sukhadev is a Kannada Music Director known for the movies Mahadasohi Sharana Basava(1988), Bala Nouke(1987), Yaru Hone(1989)

Other NamesK P Sukhdev

K P Sukhadev: Filmography (8)

(All K P Sukhadev Movies)
List By:
1989 Yaru Hone[Music Director]
1988 Mahadasohi Sharana Basava[Music Director]
1987 Bala Nouke[Music Director]
1987 Mukhavada[Music Director]
1982 Jyothi[Music Director]
1981 Kurubara Lakka[Music Director]
1980 Swamiji[Music Director]
1980 Nigooda Rathrigalu[Music Director]