Dhanush Kumar

Dhanush Kumar is a Kannada Choreographer known for the movies Mussanje Mathu(2008), Ranna(2015), Mahadasohi Sharana Basava(1988)

Other NamesDhanukumar

Dhanush Kumar: Filmography (36)

(All Dhanush Kumar Movies)
List By:
2016 Bhagyaraj[Choreography]
2016 Preethiyalli Sahaja[Choreography]
2016 Danger Zone[Choreography]
2016 Sipayi[Choreography]
2015 Ranna[Choreography]
2015 Lodde[Choreography]
2015 Dove[Choreography]
2015 Care of Footpath 2[Choreography]
2014 Kwatle Sathisa[Choreography]
2014 Adhyaksha[Choreography]
2014 Namaste Madam[Choreography]
2013 Case No. 18/9[Choreography]
2013 Tony[Choreography]
2013 Victory[Choreography]
2012 Kiladi Kitty[Choreography]
2012 Hai Krishna[Choreography]
2011 Ee Sanje[Choreography]
2011 Kote[Choreography]
2011 Uyyale[Choreography]
2011 Murali Meets Meera[Choreography]
2011 Bhadra[Choreography]
2010 Sri Banashankari Matha[Choreography]
2010 Ku Ku[Choreography]
2010 Swayamvara[Choreography]
2010 Matthe Mungaru[Choreography]
2009 Baaji[Choreography]
2009 Seena[Choreography]
2009 House Full[Choreography]
2009 Malebille[Choreography]
2009 Shishira[Choreography]
2008 Mussanje Mathu[Choreography]
2008 Dhemaaku[Choreography]
2008 Payana[Choreography]
2008 Maharshi[Choreography]
2008 Paramesha Panwala[Choreography]
1988 Mahadasohi Sharana Basava[Choreography]