Chandrashekhar Srivasthav

Chandrashekhar Srivasthav is a Kannada Director, Writer, Choreographer known for the movies Kalaya Thasmai Namaha(2012), 7 (Seven)(2015), Patre Loves Padma(2008)


Chandrashekhar Srivasthav: Filmography (3)

List By:
2015 7 (Seven)[Actor,Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Lyrics),Writer (Dialogue)]
2012 Kalaya Thasmai Namaha[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Lyrics),Writer (Dialogue),Choreography]
2008 Patre Loves Padma[Director,Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Lyrics),Writer (Dialogue)]