C Rajashekhar

C Rajashekhar is a Kannada Producer known for the movies Bhagyaraj(2016), Maharshi(2008), Manasina Mathu(2011)


C Rajashekhar: Filmography (3)

List By:
2016 Bhagyaraj[Executive Producer]
2011 Manasina Mathu[Co-Producer]
2008 Maharshi[Executive Producer]