Bhaskar

Bhaskar is a Kannada Movie Personality known for the movies Sapnon Ki Rani(2015), Devrane(2013), Yaksha(2010)


Bhaskar: Filmography (5)

(All Bhaskar Movies)
List By:
2015 Sapnon Ki Rani[Makeup]
2013 Devrane[Makeup]
2010 Yaksha[Makeup]
1982 Ajith[Makeup]
1981 Raithana Makkalu[Makeup]