Alla Neene Ishwara Neene

Alla Neene Ishwara Neene

(ಅಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಈಶ್ವರ ನೀನೆ)
1983- Drama, Philosophical
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

A 1983 Kannada Drama, Philosophical movie by Vasanthkumar starring: Satyajit, Kalpana
Director: Vasanthkumar
Keywords: God


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameAlla Neene Ishwara Neene
Original Language Nameಅಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಈಶ್ವರ ನೀನೆ
Year1983
Release Date1983
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
Music DirectorBasanth Prakash
ProducerH Shanti Lal
CinematographyKailash K


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]