Vijaya Sasanur

Vijaya Sasanur is a Kannada Writer known for the movies Shabdavedhi(2000), Jwalamukhi(1985), Maha Edabidangi(1999)

Other NamesVijay Sasanur

Vijaya Sasanur: Filmography (8)

(All Vijaya Sasanur Movies)
List By:
2000 Shabdavedhi[Writer (Novel)]
1999 Maha Edabidangi[Writer (Lyrics)]
1998 Jai Hind[Writer (Lyrics)]
1995 Savya Sachi[Writer (Novel)]
1985 Dhruva Thare[Writer (story)]
1985 Jwalamukhi[Writer (Novel)]
1982 Ajith[Writer (story)]
1981 Maha Prachandaru[Writer (story)]