V Ramu

V Ramu is a Kannada Producer, Actor known for the movies Sri Kshethra Kaivara Thathayya(2007), Chor Guru Chandal Shishya(1998)


V Ramu: Filmography (2)

List By:
2007 Sri Kshethra Kaivara Thathayya[Actor,Producer]
1998 Chor Guru Chandal Shishya[Producer]