Sooraj Shetty

Sooraj Shetty is a Tulu, Kannada Director known for the movies Pilibail Yamunakka(2016), Ekka Saka(2015), Tharangini(2010)

Other NamesK Sooraj Shetty

Sooraj Shetty: Filmography (3)

List By:
2016 Pilibail Yamunakka[Director]
A 2016 Tulu Action, Drama movie by Sooraj Shetty starring: Pruthvi Ambar, Chandrakala Mohan, Bhojaraj Vamanjur
2015 Ekka Saka[Director]
A 2015 Tulu Drama movie by Sooraj Shetty starring: Pradeep Alva, Raghavendra Rai, Shobha Rai
2010 Tharangini[Assistant Director]
A 2010 Kannada Drama movie by Srinivas Koushik starring: Mohan Shankar, Tejaswini Prakash, B C Patil
Toplist