Rajaram

Rajaram is a Kannada Movie Personality known for the movies Bombat Car(2010), Shambhavi(1992), Jayasoorya(1999)


Rajaram: Filmography (7)

(All Rajaram Movies)
List By:
2010 Bombat Car[Costume]
1999 Jayasoorya[Costume]
1998 Jagadeeshwari[Costume]
1994 Bhuvaneshwari[Costume]
1993 Dakshayini[Costume]
1992 Shambhavi[Costume]
1991 Bhairavi[Costume]