K V Honnappa

K V Honnappa is a Kannada Producer, known for the movies Makkala Bhagya(1976), Kumkuma Thanda Sowbhagya(1985), Vasantha Lakshmi(1978)


K V Honnappa: Filmography (3)

List By:
1985 Kumkuma Thanda Sowbhagya[Production Controller]
1978 Vasantha Lakshmi[Producer]
1976 Makkala Bhagya[Producer]