Lukumi Cine Creations

Lukumi Cine Creations is a Tulu Movie Company, Movie Company known for the movies Pilibail Yamunakka(2016), Ekka Saka(2015)


Lukumi Cine Creations: Filmography (2)

List By:
2016 Pilibail Yamunakka[Production Company]
A 2016 Tulu Action, Drama movie by Sooraj Shetty starring: Pruthvi Ambar, Chandrakala Mohan, Bhojaraj Vamanjur
2015 Ekka Saka[Production (Banner)]
A 2015 Tulu Drama movie by Sooraj Shetty starring: Pradeep Alva, Raghavendra Rai, Shobha Rai
Toplist