Uday Shetty

Uday Shetty is a Kannada, Tulu Producer, Actor known for the movies Yesa(2017), Sa(2016), Prachanda Ravana(2008)

Other NamesUday Shetty Kantavara

Uday Shetty: Filmography (3)

List By:
2017 Yesa[Producer]
2016 Sa[Producer]
2008 Prachanda Ravana[Actor]