R Ramamurthy

R Ramamurthy is a Kannada Editor, Director, Producer known for the movies Sri Purandara Dasaru(1967), Abba Aa Hudugi(1959), Rayara Sose(1957)


R Ramamurthy: Filmography (12)

(All R Ramamurthy Movies)
List By:
1981 Premanubandha[Director,Producer,Film Editing]
1977 Bayasade Banda Bhagya[Director,Film Editing]
1976 Devaru Kotta Vara[Director,Film Editing]
1975 Devara Gudi[Director,Film Editing]
1972 Kranti Veera[Director,Producer,Film Editing]
1971 Bhale Bhaskar[Director,Producer,Film Editing]
1970 C.I.D. Rajanna[Director,Producer,Film Editing]
1969 Choori Chikkanna[Director,Producer,Film Editing]
1967 Sri Purandara Dasaru[Director]
1959 Abba Aa Hudugi[Film Editing]
1957 Rayara Sose[Director,Film Editing]
1953 Gunasagari[Film Editing]