Prasanna Shetty

Prasanna Shetty is a Tulu, Kannada Actor known for the movies Ekka Saka(2015), Chaali Polilu(2014), Mutthina Hani(2012)


Prasanna Shetty: Filmography (3)

List By:
2015 Ekka Saka[Actor]
2014 Chaali Polilu[Actor]
2012 Mutthina Hani[Actor]