Paul Sudarshan

Paul Sudarshan is a Kannada Writer known for the movies Aasphota(1988), Santha Shishunala Sharifa(1990), Shabdavedhi(2000)

Other NamesPal Sudarshan

Paul Sudarshan: Filmography (14)

(All Paul Sudarshan Movies)
List By:
2000 Shabdavedhi[Writer (Dialogue)]
1996 Soothradhara[Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1994 Gandugali[Writer (Dialogue)]
1994 Mutthanna[Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1994 Prema Simhasana[Writer (story),Writer (Dialogue)]
1994 Sagara Deepa[Writer (Dialogue)]
1993 ChiraBandhavya[Writer (Dialogue)]
1993 Kalyana Rekhe[Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1991 Anatha Rakshaka[Writer (story),Writer (Dialogue)]
1990 Santha Shishunala Sharifa[Writer (story),Writer (Screenplay),Writer (Dialogue)]
1990 Mouna Horata[Actor,Writer (Dialogue)]
1989 Premagni[Writer (Dialogue)]
1988 Aasphota[Writer (Dialogue)]
1986 27 Mavalli Circle[Writer (Screenplay)]