Muttu Krishna

Muttu Krishna is a Kannada Art Director known for the movies Mouna Geethe(1986), Hosa Neeru(1986), Hello Daddy(1996)

Other NamesMuthu Krishna, Mutthu Krishnan, Muddu Krishna, C D Mutthu Krishna

Muttu Krishna: Filmography (34)

(All Muttu Krishna Movies)
List By:
2004 Ajju[Art Director]
2001 Apsara[Art Director]
2000 Premi[Art Director]
1996 Hello Daddy[Art Director]
1995 Mister Abhishek[Art Director]
1992 Putta Hendthi[Art Director]
1992 Mana Gedda Maga[Art Director]
1991 Durgashtami[Art Director]
1991 Giri Mallige[Art Director]
1990 Raja Kempu Roja[Art Director]
1989 Bidisada Bandha[Art Director]
1988 Balondu Bhavageethe[Art Director]
1987 Manasa Veene[Art Director]
1986 Hosa Neeru[Art Director]
1986 Mouna Geethe[Art Director]
1986 Nenapina Doni[Art Director]
1985 Bhayankara Bhasmasura[Art Director]
1985 Guru Jagadguru[Art Director]
1985 Nyayada Kannu[Art Director]
1984 Baddi Bangaramma[Art Director]
1984 Guru Bhakthi[Art Director]
1984 Male Banthu Male[Art Director]
1983 Aasha[Art Director]
1983 Ananda Sagara[Art Director]
1983 Mududida Thavare Aralithu[Art Director]
1981 Ranganayaki[Art Director]
1980 Kappu Kola[Art Director]
1980 Anurakte[Art Director]
1979 Mutthu Ondu Mutthu[Art Director]
1978 Hombisilu[Art Director]
1977 Nagara Hole[Art Director]
1977 Devare Dikku[Art Director]
1974 Maha Thyaga[Art Director]
1967 Nakkare Ade Swarga[Art Director]