Brahmacharigalu Saar Brahmacharigalu

Brahmacharigalu Saar Brahmacharigalu

(ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು)
23rd January 2009- Drama
0
  •  
  0/10, 0 Votes
 

A 2009 Kannada Drama movie by BMP Annayya starring: Abhijith, Thara, Chidanand
Director: BMP Annayya


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameBrahmacharigalu Saar Brahmacharigalu
Original Language Nameಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು
Alternative NamesBrahmacharigalu Sir Brahmacharigalu ,
Year2009
Release Date23rd January 2009
Languages Kannada
Run Time120 Mins


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)BMP Annayya
Writer (Screenplay)BMP Annayya
Music DirectorSadgunaraj
ProducerB G Raghavendra Prasad, Umarani Shivaprakash, BMP Annayya, B Sathyanarayana
CinematographyGauri Venkatesh
Writer (Lyrics)B G Raghavendra Prasad, Devaraj Patil, Kannadiga Shivu
Writer (Dialogue)BMP Annayya
Film EditingSanjeeva Reddy
Assistant DirectorG Venkatesh, Ravi, K Umesh, Madhusudhan
ChoreographyKapil
StillsRamesh
Publicity DesignMastan
Production (Banner)Dream Creations
StuntsVikram Dharma
PresenterLakshmi Govindraj
Dubbing ArtistMadhu, Asha, Nayana, Shivamurthy


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]